Suppleant

Filosofie doktor i Teatervetenskap med inriktning på opera och musikdramatisk uppförandepraxis. Bakom sig har hon en karriär som museichef för Drottningholms teatermuseum/Sveriges Teatermuseum, lektor vid Stockholms universitet, lärare vid Operahögskolan och Folkuniversitetet samt som huvudansvarig för 370 projekt under Kulturhuvudstadsåret 1998. Som teater- och musikforskare har hon haft flera internationella förtroendeuppdrag och har i olika ordförandepositioner bl.a. medverkat till återuppförandet av Wendela Hebbes hus i Södertälje och bildandet av Evterpe - kvinnor i musik i Stockholm. Hon leder för närvarande Jenny Lind Sällskapet och Vadstena-Akademiens Vänner, är styrelseledamot i Vadstena-Akademien och vice preses vid Bild och Ord Akademin.

0707-214607