Ledamot

Samhällsdebattör och politiker. Generaldirektör i Statens energiverk 1983 – 85 och i SIDA 1985 – 94. Socialdemokratisk utbildningsminister 1994 – 98 och ambassadör i Berlin 2002 – 2006.

Har i två perioder suttit i Kungliga Operans styrelse.