Citat ur dagens DN Kultur sid 11:

Fråga till Nina Stemme (en av de nominerade till Dagens Nyheters kulturpris):

Hur ser du på diskussionen om ett nytt operahus och att sänka trösklarna till att gå på
operan?

Nina Stemmes svar:

"Intresset för opera blir allt bredare och djupare, vilket gläder mig. Därför behöver
vi också ett nytt hus som är mer flexibelt. Det vi har nu är feltänkt från början och
det känns alltid konstigt att komma dit - även om alla som arbetar där är helt
underbara. Dessutom tyckerjag att man skall plocka bort den kungliga stämpeln
som är otidsenlig och irrelevant.”