Ledamot

Teaterpedagog med mångårig erfarenhet från Upsala stadsteater (teaterkonsulent) och Dramatiska institutet (högskoleadjunkt i teaterproduktion).

Eva Steneby
Södermannagatan 18
116 23 Stockholm