Ledamot

Samhällsdebattör och politiker. Tidigare bl.a. utbildningsminister och ambassadör, tidigare ledamot i Operastyrelsen och ordförande i bl.a. Statens Konstmuseers styrelse, Konstnärsnämnden och Dansens Hus. Generaldirektör i Statens energiverk 1983 – 85 och i SIDA 1985 – 94. Socialdemokratisk utbildningsminister 1994 – 98 och ambassadör i Berlin 2002 – 2006.

Har i två perioder suttit i Kungliga Operans styrelse.