Ledamot

Har varit scenograf vid Riksteatern och därefter vid Dramaten. Han har arbetat med många regissörer i Sverige, Europa och USA, bland andra Alf Sjöberg och Ingmar Bergman. Han fick Anders Sandrews stipendium för "uppskattad och respekterad konstnärlig gärning" år 2010.