Ordförande

En Civilekonom i Scenkonstens tjänst i mer än 40 år.

Kungliga Teatern (numera Operan), Uppsala Stadsteater, Stockholms Stadsteater och Örebro Konserthus med Svenska Kammarorkestern.
Styrelseuppdrag i Folkoperan och Svensk Scenkonst samt Opera på Skäret och Stockholms Blåsarsymfoniker

0709-702048