Ledamot/sekreterare

Har ett enormt intresse för teaterbyggnader, gamla som nya. Mångårig erfarenhet som producent, tekniskt ansvarig och kulturarvsansvarig på Drottningholms Slottsteater. På 1990-talet antikvarisk medarbetare på Drottningholms teatermuseum, bibliotek och arkiv. Ofta anlitad föreläsare i ämnet historisk teatermaskineriteknik, samt sakkunnig vid flera renoveringsprojekt av historiska teatrar i Europa. Vice ordförande i Perspective - European Association of Historic Theatres, samt initiativtagare till European Historic Theatres Day 25 October."

073 848 52 30