Contact us

Genom att betala in årsavgiften till BG 680-1963 blir du medlem i föreningen och stöder målsättningen för föreningen Masthamnsoperan.

Medlemsavgift för 2016:
Privatperson under 30 år:          100 kr
Privatperson 30 år och äldre:  200 kr
Par och sammanboende:            300 kr
Juridisk person:                            2 000 kr


Medlemsavgifterna används till informationsmaterial och för att presentera förslaget för beslutsfattare, finansiärer och kulturpersonligheter med flera. Styrelsens medlemmar arbetar utan ersättning.

Vänligen välj typ av medlemskap nedan och fyll i formuläret:

email

Kontakt


Kolla gärna in vår sida på Facebook och gilla oss!

”Projekt MasthamnsOperan”