Skriv ut

”Vi uttrycker härmed vårt stöd inför det fortsatta arbetet med Masthamnsoperan och involverar
oss gärna i fler samtal om hur vår och framtida balettdansares arbetsplats ska utformas.”

Representanter från Kungliga Baletten