”Det ska till kunniga, lustfyllda och realistiska entusiaster får att nå resultat!
Måtte alla slags beslutsfattare inse detta!”

Ulf Hedberg

Tack för senast ute på Din ateljé vid Gäddviken!

Hade gärna suttit där fler timmar än de tre vi hann med, Lars Runsten och jag:
Dock räckte tiden för att konstatera att byggandet av ett operahus kräver proffs.

Ingen har väl heller trott något annat men det Du och Gunnar bl. a. är
hundraprocentiga proffs på är ju det egna kunnandet om vad ett sådant hus
behöver. Alla olika funktioner förstås men också, och inte minst, deras placering
i förhållande till varandra som man inte lär sig ”på riktigt” förrän man, som ni,
har mångårigt arbete bakom sig i opera- och teaterhus!

Kravlistan på lokaler och deras inbördes sammanhang och fungerande, som ju
givetvis arkitekter får, blir ju i bästa fall bara en viss teoretisk insikt! Den tanken
stod alldeles klar för oss när vi satt där och ansträngde oss att finna ”fel”! Så när
som på det där behovet av fler ”sångrum” kom vi ju inte på något annat men
desto mer att glädas åt och beundra vad placering, utseende och funktionalitet
beträffar!

Själv har jag varit pessimist vad beträffar möjligheterna att inom rimlig tid
komma till skott med ett operabygge i Stockholm men Ditt och Gunnars arbete
gav nytänt hopp och bekräftade en gammal sanning jag alltid trott på i
”konstnärliga” sammanhang nämligen detta att det skall till kunniga, lustfyllda
och realistiska entusiaster för att nå resultat!

Måtte alla slags beslutsfattare inse detta!

Tack och beundran!!

Folke Abenius
Regissör, Professor och f. d. Operachef
Karlavägen 83 11457 Stockholm

email

Kontakt


Kolla gärna in vår sida på Facebook och gilla oss!

”Projekt MasthamnsOperan”