”Jag var enormt imponerad….”

Hej Ulf,

Jag vill tacka dig för en verkligt intressant förmiddag förra veckan. Jag var enormt imponerad av er
idé, er modell och ert genomtänkta koncept. Det är härligt att möta sådan 100-procentig
professionalitet - tyvärr allt mera en bristvara i dagens operavärld.

Du kände ju till min ursprungliga skepsis, som ju delvis ligger på ett annat plan, för den har att göra
med politiska prioriteringar, bildningsnivån i hela samhället, musikundervisning i skolan, Public-
Service-institutionernas roll och mycket annat. Och jag är luttrad när det gäller det komplicerade
samspelet mellan stat - stad - näringsliv - kulturlobby - arkitektintressen.

Men jag blev inspirerad av er att tänka på framtiden och morgondagens kulturscen och publik. Och i
det sammanhanget skulle jag önska att er unika kunskap och kompetens kunde tas till vara.

Jag håller mycket gärna kontakt med er och hoppas att vi - där är jag gärna med - kan få till ett eller
annat samlat, konstruktivt grepp som skapar ett genombrott för idén om framtidens operahus i
Stockholm.

Varma och hjärtliga hälsningar från Berlin

Ambassador
Karl-Erik Norrman
Secretary General
ECP European Cultural Parliament2012-09-29

email

Kontakt


Kolla gärna in vår sida på Facebook och gilla oss!

”Projekt MasthamnsOperan”