”Bygger på metoden ”Inifrån och ut”. Skulle också kunna fungera som en beskrivning
av hela scenkonstens önskan att nå ”inifrån och ut” till sin publik.”

Göran Wassberg – Scenograf

INIFRÅN och UT

Vid en informell föredragning för några yrkeskollegor den sjuttonde mars 2010,
presenterade Ulf Hedberg och Gunnar Steneby en studie kring ett nytt operahus i
Stockholm. Ett arbete vars utgångspunkt helt bygger på metoden ”inifrån och ut”.

"Inifrån och ut” skulle också kunna fungera som en beskrivning av hela scenkonstens
önskan att nå ”inifrån och ut” till publiken. För artisten är arbetet med sin konst i högsta
grad ett ”inifrån och ut”.

Att en projektering av ett operahus inte börjar med sökande av ett mer eller mindre
iögonenfallande arkitektoniskt formspråk måste redan det anses som originellt.

Ofta ser man hus där de flesta kalorierna lagts på utformningen av husets fasader och
salongens inredningsdetalj er. Hedberg och Steneby börjar i andra ändan. Frågan ställs: vad
behövs för att operakonstens alla delar ska kunna fungera på bästa sätt

Deras svar är funktionella resonemang som resulterat i en imponerande och
genomlyst studie.

De hundratals ingredienser som ett operahus består av har här fått ett väl genomtänkt
och konkret förslag för alla att dra lärdom av. Till skillnad mot andra allmänna
avsiktsförklaringar blir studien ett diskussionsunderlag med en påtaglighet som för projektet
ett nytt operahus i Stockholm till en ny nivå.

Platsen är väl vald. Masthamnen räcker ytmässigt till för ett stort hus med samtliga
funktioner. Idag är Masthamnen en skräpigt oskön miljö. Med Waldemarsudde på den ena
sidan vattnet och ett nytt operahus på den andra skulle inseglingen till Stockholm kunna få
ett fantastiskt blickfång. En tyngre kulturinstitution på östra delen av Södermalm fyller
dessutom ett länge efterlängtat behov.

Genom att inte överdriva stora salongens storlek - något som är frestande - tillförsäkras
publiken en nära och stark upplevelse av vad som presteras på scenen och i orkesterdiket.

Hedbergs och Stenebys operahus ger flera utomordentliga möjligheter att fånga upp
nya publikkategorier. Förutom den stora scenen en mindre scen, en barnOperalokal, fina
lokaler för balett, en amfiteater på baksidan av stora scenen. En amfiteater i det fria med
goda akustiska egenskaper är någonting nytt som adderas till Stockholms kulturliv.

Flera platser inom och utanför huset kan rymma spännande teatrala och musikaliska
framföranden. Tillsammans med den för stockholmarna så populära Fåfängan kan
operahuset finna vägen till ny publik.

För att undvika den stora, kostsamma och tidsödande hantering som en teater med
omfattande repertoar tvingas till, som dagliga transporter och omlastningar med
trafikproblem och klimatpåverkan som följd, har Hedberg och Steneby planerat en lagring
inne i huset. Stockholmsoperan har idag bortåt hundra operauppsättningar lagrade på annan
plats.

Man har vidare förlagt verkstäder för tillverkning av dekor, rekvisita, peruk och
kostym inom huset. Med verkstäderna i samma byggnad möjliggörs besparingar genom att
artister och regissörer får direktkontakt med produktionen. Dyra ändringar kan undvikas.
Den stora vinsten med ett samlat hus är dock att den konstnärliga kvaliteten höjs avsevärt.
Detta vågar jag påstå med erfarenheter från mina engagemang på olika operahus utomlands.
Täta kontakter mellan alla inblandade är själva livsluften i teaterarbetet. l Hedbergs och
Stenebys studie redovisas husets inre flöden tydligt.

Planerna öppnar också möjligheter att ta emot större internationella gästspel. Något
som saknas idag. Detta gäller inte bara trafiken till och inom huset, utan också att husets
höga kvalitet kan locka enskilda artister.

Närhet till publiken, inte bara kontakten mellan scen och salong, utan också tillgängligheten
finns beskriven på ett inspirerat sätt. Kommunikationerna mellan Stockholms centrum och
Masthamnen kommer att underlättas med den planerade tvärbanehållplatsen ”Fåfängan”. En
skytteltrafik över vattnet för operapubliken till och från till exempel Slussen eller
Strömgatan kan komma att bli en ny attraktion. Masthamnen kan dessutom erbjuda
parkeringsmöjligheter.

Trots att avsikten varit att presentera ett byggnadsprogram har Hedberg och Steneby visat
att en operabyggnad tänkt ”inifrån och ut” redan på det första ritningsstadiet kan uppvisa en
betydande estetisk kraft.

Det kolossala och inspirerade arbete som Hedberg och Steneby lagt ner visar var
Stockholms nya operahus ska ligga. Arbetet visar också hur ett operahus fungerar. Det finns
all anledning att ta ”inifrån och ut” på största allvar.

Stockholm i mars 2010

Göran Wassberg
scenograf

email

Kontakt


Kolla gärna in vår sida på Facebook och gilla oss!

”Projekt MasthamnsOperan”