”Ett imponerande förslag. Läget är alldeles perfekt valt! Min bedömning är att
detta är ett genomarbetat förslag.”

Gunnar Steneby

Ulf Hedberg
Stockholm den 17 september 2010

 

Ett stort och varmt tack för inbjudan till en presentation av förslaget till ett nytt opera och
scenkonsthus i Stockholm, MASTHAMNSOPERAN.

”Vi uttrycker härmed vårt stöd inför det fortsatta arbetet med Masthamnsoperan och involverar
oss gärna i fler samtal om hur vår och framtida balettdansares arbetsplats ska utformas.”

Representanter från Kungliga Baletten

”Jag var enormt imponerad….”

Hej Ulf,

Jag vill tacka dig för en verkligt intressant förmiddag förra veckan. Jag var enormt imponerad av er
idé, er modell och ert genomtänkta koncept. Det är härligt att möta sådan 100-procentig
professionalitet - tyvärr allt mera en bristvara i dagens operavärld.

email

Kontakt


Kolla gärna in vår sida på Facebook och gilla oss!

”Projekt MasthamnsOperan”